انتشار پسماندها لطمات شدیدی به امکان گردشگری وارد ساخته است
یست تشکل‌‏زیست‌‏محیطی‌‏کشور با صدور بیانیه‌‏ای‌‏ از عدم مدیریت صحیح درخصوص اعمال قانون پسماندتوسط بخشداری‌‏ها، راهداری‌‏ها، اداره نظارت و بهداشت و ادارات محیط زیست ابراز نگرانی‌‏کردند.
در بیانیه این‌‏تشکل‌‏ها آمده است: پراکندگی پسماند در اطراف معابر و جاده‌‏های کشور و انتشارآن در دشت‌‏ها و مراتع یکی از معضلات مهمی است که در کنار آسیب‌‏های بهداشتی، لطمات شدیدی را به مناظر زیبای طبیعت و امکان گردشگری وارد ساخته است. گرچه قانون مدیریت پسماند تکلیف رسیدگی و نظارت بر اماکن پذیرایی بین راهی را مشخص کرده، ولی تحقق این امر فقط با مشارکت همه یاریگران ‌‏امکان پذیراست.
در ادامه این بیانیه آمده است: دراین میان ما دیده‌‏بانان جامعه مدنی به عنوان جمعی از تشکل‌‏های غیردولتی کشور اعلام می‌‏داریم که از عدم مدیریت صحیح درخصوص اعمال قانون پسماند توسط متولیان امر که همان بخشداری‌‏ها، راهداری‌‏ها، اداره نظارت و بهداشت و ادارات محیط زیست می‌‏باشند، نگران هستیم.
این بیانیه افزوده است: اکنون تشکل‌‏های غیردولتی کشور به یاری آمده و اعلام می‌‏دارند که کلیه اماکن پذیرایی بین راهی باید به استقرارسطل‌‏های زباله مناسب، جمع آوری زباله های پراکنده تا شعاع 200 متری اطراف خود و نصب تابلوهای هشدار دهنده درخصوص زباله اقدام کنند. درغیر این صورت، تشکل‌‏های غیردولتی کشور آنها را شناسایی و به مردم معرفی خواهند نمود، لذا از رسانه‌‏های کشور انتظار داریم ما را دراین حرکت ملی و مدنی برای پاکسازی معابر و جاده‌‏های کشور یاری نمایند.
این بیانیه به امضای اعضای تشکل‌‏های، موسسه کوهستان سبز، اندیشه انسان شهر، انجمن دنیای سالم، کانون عالی گسترش فضای سبز و حفظ محیط زیست ایران، موسسه حلقه سبز پایدار، انجمن پروانه سبز، مرکز صلح و محیط زیست، جمعیت زنان مبارز با آلودگی محیط زیست، موسسه حامیان طبیعت پاک، انجمن توسعه سبز، گروه بچه های آب، موسسه آوای مرغ حق، موسسه دیده‌‏بان‌‏کوهستان، انجمن کوهنوردان کشور، طبیعت گردی و گردشگری آخشیگان، کانون تخصصی حیات وحش، گروه اوج سبز، انجمن درواز‌‏ه‌‏های سبز پارس، شرکت مهروزان و موسسه توسعه یاران مهر رسیده است.