قطع درختان لویزان -موضع حامیان طبیعت پاک

اعتراض تشکل های غیر دولتی به قطع درختان لویزان
پیگیری ۴۰ تشکل زیست محیطی ادامه دارد

گروه اجتماعی: چندین تشکل غیردولتی محیط زیست با انتشار بیانیه مشترکی به قطع درختان پارک جنگلی لویزان اعتراض کردند.در این بیانیه آمده است: «در اصل پنجاهم قانون اساسی ایران تاکید شده است در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشد داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.»این بیانیه می افزاید: «ابتدای سال ۱۳۸۴ که زمزمه تغییر مسیر بزرگراه زین الدین از مسیر مصوبه قبلی به پارک جنگلی لویزان و ضرورت قطع درختان شنیده شد اقداماتی از طرف سازمان های غیردولتی با تاکید بر اینکه قطع درختان موجب آلودگی بیشتر هوا شده و در نتیجه در تعارض با بند الف ماده ۶۲ قانون برنامه چهارم توسعه است، انجام گرفت و این سازمان ها با تجمع در مقابل سازمان حفاظت محیط زیست و ارائه نامه ای به معاونت محترم رئیس جمهور بررسی طرح و ایجاد تغییرات لازم در این طرح که منافی با بند ۵ ماده ۶۹ قانون برنامه چهارم توسعه که ناظر بر توسعه فضای سبز و جنگل های در دست کاشت است، خواستار شدند ولی تاکنون هیچ گونه اطلاعاتی در زمینه دلایل تغییر مسیر طرح و انجام ارزیابی اثرات محیط زیستی و توجیه اقتصادی- اجتماعی آن و مجرای قانونی تصویب آن که باید بر آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی ناحیه ای منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۷۸ منطبق باشد، به عمل نیامده است. به همین دلیل مصرانه از شهرداری تهران خواستار توقف عملیات اجرایی این طرح هستیم. این بیانیه به امضای بیش از ۴۰ تشکل غیردولتی رسیده است که عبارتند از: موسسه کوهستان سبز، باران سبز، خانه فرهنگ و توسعه پایدار، موسسه حامیان طبیعت پاک، فرا سبز، حفاظت از غارهای ایران، موسسه ملی آفتاب المپیک، انجمن طرفداران محیط زیست ایران، نسل سبز، موسسه بوم ایران، انجمن حفظ و احیای باغ های ایرانی، انجمن انسان و طبیعت، انجمن صلح آبی، انجمن خیریه جهان معاصر، انجمن حیاط وحش و طبیعت ایران، گروه سبز نوجوان، غلام علی بسکی، کانون سبز فارس، انجمن روزنامه نگاران ایران، جامعه جنگلبانی ایران، انجمن علمی جنگلبانی ایران، شبکه سازمان های غیر دولتی زیست محیطی کشور، شبکه سازمان های غیر دولتی محیط زیست و توسعه پایدار منطقه تهران، شبکه سازمان های غیر دولتی زیست محیطی منطقه شمال، شبکه سازمان های غیر دولتی زیست محیطی منطقه شمال غرب، شبکه سازمان های غیر دولتی زیست محیطی منطقه شرق، شبکه سازمان های غیر دولتی زیست محیطی منطقه غرب، شبکه سازمان های غیر دولتی زیست محیطی منطقه مرکز، خانه سازمان های غیر دولتی استان تهران.سازمان های غیر دولتی: کانون بازنشستگان محیط زیست، جبه سبز ایران، حامیان اندیشه سبز، موسسه توسعه سبز، کانون زن و توسعه پایدار، موسسه تحقیقات جنگل و مراتع، تلاشگران بقا، بوم پژوهان، بچه های آب، خانه شهروندان جوان، گروه یاد، انجمن خرد ورزان، انجمن حفظ محیط زیست کوهستان، جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست، انجمن جوانان حافظ زمین (دامون)، موسسه توسعه روستای سبز (ایگرا)، گروه دیده بان کوهستان، گروه دوچرخه سواری پروانه سبز، انجمن آگاه سازان زیست.
    
    

/ 0 نظر / 10 بازدید