گزارش نشست سمن ها در کارگاه حقوق بشر

از تاریخ 8 تیر ماه 1389 به مدت سه روز کارگاه آموزشی حقوق بشر در محل معاونت آموزش و پژوهش وزارت خارجه به کوشش دانشکده روابط بین الملل و نیز ستاد حقوق بشر برگزار شده است.در این کارگاه که بیشتر به جلسه سخنرانی شبیه بود تا نشست  بارش افکار و گفتگوی چند طرفه ، چند تن از مسوولین به سخنرانی پرداختند و چه حیف شد  که  از ظرفیتهای  سازمانهای مردم نهاد آنگونه که باید و شاید بهره گیری نشد.جای گفتگو از حقوق محیط زیست که نسل سوم حقوق بشر است نیز واقعا خالی بود.ای کاش دست اندرکاران این جلسات سخنرانی به همه نسلهای حقوق بشر می پرداختند و نقش انسان در پاسداری از محیط زسیت را که در بیانیه استکهلم ، ریو، کیوتو،و....بدان تاکید شده به صورت کارگاهی به گفتگو می گذاشتند

/ 0 نظر / 18 بازدید