کمیته حقوقی محیط زیست....

کمیته حقوقی شبکه NGO های محیط زیست تشکیل شد.

کارگاه آموزشی حقوق محیط زیست به همت شبکه سازمان های غیردولتی محیط زیست و توسعه پایدار تهران در سالن آموزشی مرکز آموزش منابع طبیعی کلارآباد با حضور دکتر پیراسته مدیر کل محیط زیست استان تهران، سرکار خانم دکتر حمیده توسلی دبیر شبکه و 37 نفر از نمایندگان سازمان های غیردولتی عضو شبکه و کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی برگزار شد. در این دوره شرکت کنندگان با مفاهیم پایه حقوق محیط زیست آشنا شدند و در طی یک دوره کار گروهی، قوانین مربوطه به محیط زیست بررسی شد. تسهیلگری این دوره با آقای سعید نوری نشاط از خانه فرهنگ و توسعه پایدار بود و در طی مسیر خانم سارا ولی میرزا، آقای سید محمد زمان دریاباری آموزشگری دوره را به عهده داشتند.در آخرین جلسه کارگاه در مورخ 13/5/84 کمیته حقوقی شبکه از گروهی از کارشناسان حقوقی و دوستداران حقوق محیط زیست از تشکل های عضو شبکه ( شهرستان های استان تهران ، قزون و قم ) تشکیل و اعضای گروه های کاری کمیته مشتمل برگروه بررسی قوانین، گروه آموزش، گروه پیگیری و گروه انفورماتیک تعیین شدند.
در بیانیه مأموریت این کمیته مقرر شد با در نظر گرفتن شرایط خاص اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی منطقه و تأثیر آلودگی های به وجود آمده بر سایر نقاط کشور در جهت ارتقا ، توسعه و حمایت از حقوق محیط زیست از طریق بازنگری در قوانین و مقررات محیط زیست ، ارائه نظریات مشورتی، اطلاع رسانی ، فرهنگ سازی و پیگیری موارد نقض حقوق محیط زیست، آگاه سازی سازمانهای غیر دولتی محیط زیست در ارتباط با حقوق محیط زیست و برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی آشنایی با حقوق محیط زیست و شهروندی(تهیه طرح درسهای آموزشی ) اقدام گردد.

دکتر پریچهر شاهسوند
قائم مقام دبیر شبکه سازمان های غیر دولتی محیط زیست
و توسعه پایدار منطقه تهران
تاریخ : 1384/05/26 ماخذ : شبکه سازمان های غیردولتی محیط زیست و توسعه پایدار تهران

/ 1 نظر / 19 بازدید
محمد صالحی

درود بر شما آیا دوباره چنین کارگاهی برگزار خواهد شد؟ بنده مایل به همگروهی در یک سمن زیست-محیطی در تهران هستم اگر سراغ دارید. سپاسگزارم