آموزش تنوع زیستی

- آموزش تنوع زیستی و جایگاه سازمانهای مردم نهاد:

کارکرد سازنده آموزش و سازمانهای مردم نهاد در گسترش فرهنگ پاسداری از  تنوع زیستی  و محیط زیست جاندار و غیر جاندار نیز بر هیچ کس پوشیده نیست.  ماده 12  و 13 کنوانسیون تنوع زیستی بر وظیفه دولتهای عضو این عهدنامه در آموزش مفاهیم پایه ای تنوع زیستی و تشخیص، حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی و توسعه برنامه های آموزشی و پژوهشی و گسترش آگاهی عمومی و برنامه های آموزشی و آگاهی رسانی رسانه ای  تاکید کرده است. اصل نوزدهم بیانیه کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست و انسان (بیانیه 1972 استکهلم )  نیز بر همین مساله  و آموزش همه جانبه حقوق محیط زیست  و حق برخورداری مردم از محیط زیست ، تاکید و آنرا ابزاری بسیار مهم برای ایجاد حس مسوولیت پذیری  انسانها دانسته  است.

همچنین فصل 27 منشور زمین (دستور کار قرن 21 )بر  جایگاه بلند سازمانهای مردم نهاد و پشتیبانی از آنها در پیشبرد آرمانهای جنبش جهانی پاسداری از محیط زیست گواهی نموده است.. تشکل های حامی طبیعت پاک در صورت توجه قانونگذار ، بسیار حساستر از دولت به مسائل زیست محیطی  توجه نشان می دهند.از بعد اقتصادی ،دولت موظف به محدود کردن فعالیت های زیان بخش اقتصادی و زیان رسان به محیط زیست است . جابجایی کارخانه ها به بیرون از شهرها، تعیین بودجه جهت حمایت از تشکل های پاسبان طبیعت (NGO های زیست محیطی و توسعه پایدار)،  سیاستگزاری های اقتصادی مناسب جهت پاسداری از تنوع زیستی و ... ازمهمترین برنامه های دولت باید باشد. NGO ها تبلور اصل مشارکت مردمی و یکی از پایه های مردم سالاری نوین به شمار می آیند که بی توجهی به آنان، به معنای زیرپاگذاشتن مردم سالاری و همبستگی ملی است . به استناد برنامه کار قرن 21 که در چهاردهم ژوئن 1992 در ریودوژانیرو  برزیل به تصویب رسید،کلیه کشورهای جهان باید در بالاترین سطح در زمینه توسعه و محیط زیست همکاری کنند و با مواردی ویرانگری چون فقر و بیسوادی، فقدان بهداشت، نابودی تدریجی اکوسیستمها  و  نابرابری های اجتماعی و اقتصادی که  فشار فزاینده مخربی بر کره زمین و محیط زیست آن میگذارد مبارزه کنند. فصل 35 و 36 دستور کار قرن 21 بر نقش دانشها در درک و شناخت کره زمین  و گسترش و تداوم زندگی پاک تاکید کرده  و آموزش و آکاهی عموم مردم  به ویژه کودکان  را  به گونه ای که  محتوای آموزش های آنان آموزشهای مربوط به زیست و توسعه را در برگیرد، بایسته می داند. روشن است که  در آموزش این مفاهیم و راهکارهای رویارویی با آن پژوهشگرانو آموزشگران  نقش بسیار ارزنده ای دارند. موضوعی که متاسفانه  این بزرگواران فرصت بسیار کمی را بدان اختصاص می دهند.

/ 5 نظر / 14 بازدید
كلاغك

سلام و شب بخیر دریچه با حکایتی دیگر از فردوسی به روز شد ... [گل]

کلاغک

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی ... سلام و درود بر شما در این روز های آخر سال دریچه به روز شد با اخلاق بهاری ...

کلاغک

باز کن پنجره ها را که نسیم روز میلاد اقاقی ها را جشن می گیرد و بهار روی هر شاخه کنار هر برگ شمع روشن کرده است ... ...[گل]

totisanan

سایت طوطی سانان مرجعی کامل جهت شناخت انواع طوطی های زیبا ،نگهداری وتکثیر آنها می باشد http://www.totisanan.com