# حقوق_محیط_زیست

حقوق محیط زیست و میراث فرهنگی در چهارسال گذشته..دریاباری.وکیل دادگستری

-خلاصه اجرایی: 1-این گزارش را  گروه حقوقدانان و متخصصین محیط زیست، موسسه حامیان طبیعت پاک با روش مشاهده عینی، مطالعه کتابخانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 54 بازدید